• Projekty
    motoryzacyjne

    Projekty motoryzacyjne realizują specyficzną kategorią budynków, w których poprawne rozwiązanie komunikacji jest wyjątkowo istotne. Ich powiązanie z otaczającymi terenami i drogami dojazdowymi często przesądza o sukcesie inwestycji. Estetyka tego typu obiektów wiąże się ze stosowaniem określonych standardów i przemyślanej identyfikacji wizualnej. Budynek stanowi obudowę dla technologii, natomiast miejsce przyjmowania klientów należy projektować także z dbałością o estetykę i komfort użytkowania.

Projektowanie dla branży motoryzacyjnej

specjalizujemy się w trudnych projektach
Salony
samochodowe
STACJE NAPRAWY SAMOCHODÓW
MYJNIE
AUTOMATYCZNE
MYJNIE
SAMOOBSŁUGOWE
MYJNIE SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
Myjnie cystern

Salony samochodowe

Wyjątkowo reprezentacyjne obiekty, w których wyrafinowana forma przeplata się z efektywnymi walorami ekspozycji oferty. Projektujemy salony samochodowe atrakcyjne wizualnie, odzwierciedlające tożsamość marki i dziedzictwo producenta, ale także pamiętając by skutecznie przeprowadzić potencjalnych nabywców przez cykl sprzedaży. Zapewnienie funkcjonalnej przestrzeni dla „podróży klienta”, od początkowego zainteresowania, poprzez dyskusje przedsprzedażowe, aż po samą sprzedaż oraz opiekę i serwis posprzedażowy, jest kluczem do sukcesu w świadczeniu usług dealerskich.

Zobacz więcej

MOTO44
Powierzchnia: 1.575 m²
Lokalizacja: Dąbrowa
Salon motocyklowy Moto44 wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą
DĄBRÓWKA CEL
Powierzchnia: 1.930 m²
Lokalizacja: Dąbrowa
Stacja diagnostyczna z warsztatem samochodowym, zaplecze biurowó socjalne z myjnię
CITROEN SZPOT
Powierzchnia: 580 m²
Lokalizacja: Jasin
Salon samochodowy w standardzie Citroen z częścią socjalno-biurową

STACJE NAPRAWY SAMOCHODÓW

W projektowaniu obiektów warsztatowych czy stacji kontroli pojazdów podstawowe znaczenie ma dla nas dokładne sprecyzowanie zakresu prac obsługowo–naprawczych jakie będą wykonywane i typów obsługiwanych samochodów. Niezbędne jest ustalenie czy będą stosowane podnośniki całopojazdowe, kanały obsługowo–naprawcze oraz specjalistyczne stanowiska, takie jak naprawy nadwozi, komory lakiernicze, stanowiska diagnostyki podwozia oraz montażu ogumienia. Dzięki określeniu rodzaju stanowisk, ich wyposażenia oraz minimalnych pól pracy nasi architekci obliczają wymiary niezbędnej powierzchni warsztatowej i ciągów komunikacyjnych.

Zobacz więcej

DĄBRÓWKA CEL
Powierzchnia: 1.930 m²
Lokalizacja: Dąbrówka
Stacja diagnostyczna z warsztatem samochodowym, budynek biurowo-socjalny, myjnia dla samochodów osobowych
PZZ WAŁCZ
Powierzchnia: 430 m²
Lokalizacja: Piła
Przyzakładowe miejsce tankowania samochodów ciężarowych z myjnią i warsztatem
TOMASZÓW MAZOWIECKI
Powierzchnia: 2.220 m²
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki
Warsztat naprawy samochodów oraz myjnia samochodowa z częścią administracyjno-socjalno-techniczną

MYJNIE AUTOMATYCZNE

Budynki myjni portalowych lub tunelowych to wolnostojące obiekty służące obsłudze pojazdów, często powiązane funkcjonalnie z przylegającą stacją paliw. Wyposażone są w strefy wstępnego mycia oraz odpowiednią infrastrukturę, która umożliwia podgrzanie, uzdatnianie czy wstępne oczyszczenie wody, przed jej odprowadzeniem do kanalizacji. W ramach biura projektowego tworzymy budynki, które można uzbroić w technologię konkretnych producentów tego typu urządzeń.

Zobacz więcej

EHRLE
Powierzchnia: 120 m²
Myjnia automatyczna – projekt do adaptacji
PIĄTEK MAŁY
Powierzchnia: 400 m²
Lokalizacja: Piątek Mały
Restauracja i 2-stanowiskowa myjnia automatyczna samochodów ciężarowych
CEL DĄBRÓWKA
Powierzchnia: 1.930 m²
Lokalizacja: Dąbrówka
Stacja diagnostyczna z warsztatem samochodowym, budynek biurowo-socjalny, myjnia dla samochodów osobowych

MYJNIE SAMOOBSŁUGOWE

To obiekty bardzo popularne i często wykorzystywane przez kierowców, ze względu na samoobsługowe i często całodobowe funkcjonowanie. Posadzki i dysze zabezpiecza się przed zamarzaniem, wykorzystując instalację elektryczną oraz gazową, w zależności od dostępności tych mediów. Myjnie te często lokalizuje się w obrębie stacji paliw, ale też jako niezależne obiekty.

Zobacz więcej

CEL BIEDRUSKO
Powierzchnia: 150 m²
Lokalizacja: Biedrusko
Myjnia samochodowa samoobsługowa 2-stanowiskowa z myjnią portalową 1-stanowiskową
PNIEWY
Powierzchnia: 130 m²
Lokalizacja: Pniewy
Myjnia samochodowa samoobsługowa BKF 3-stanowiskowa z kontenerem technicznym
GOSTYNIN
Powierzchnia: 125 m²
Lokalizacja: Gostynin
Myjnia samochodowa samoobsługowa Euro-Ekol w układzie 2+1 z kontenerem technicznym

MYJNIE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Podobnie jak samochody osobowe, pojazdy ciężarowe wymagają utrzymania w czystości. Stosuje się do tego celu myjnie ręczne lub automatyczne, o specjalnie dostosowanych gabarytach. Zasadniczo technologia jest zbliżona do myjni dla samochodów osobowych, natomiast istotne staje się zapewnienie odpowiednich gabarytów budynków oraz dostęp pracowników myjni poprzez odpowiednie podesty techniczne.

Zobacz więcej

STRZESZOWICE
Powierzchnia: 500 m²
Lokalizacja: Strzeszowice
Stacja paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą, w tym myjnią automatyczną i budynkiem obsługi stacji paliw
PIĄTEK MAŁY
Powierzchnia: 620 m²
Lokalizacja: Piątek Mały
Myjnia samochodów ciężarowych i samochodów osobowych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą
WROCŁAW SKORPION
Powierzchnia: 490 m²
Lokalizacja: Wrocław
Myjnia samochodów ciężarowych z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Myjnie cystern

Wyjątkową kategorią myjni dla samochodów ciężarowych są obiekty do czyszczenia cystern. Często wymagane jest spełnienie wysokiego standardu higienicznego, związanego z transportem olejów czy produktów spożywczych. Stosowane są odpowiednie podesty techniczne, umożliwiające pracownikom dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Zobacz więcej

LEŚNICA SOBOŃ
Powierzchnia: 500 m²
Lokalizacja: Leśnica
2-stanowiskowa myjnia ręczna cystern spożywczych, mycie zewnętrzne i wewnętrzne
SZWECJA HYDROGIS
Powierzchnia: 500 m²
Lokalizacja: Szwecja, Odsmals-bergs
2-stanowiskowa ręczna myjnia cystern
LEGNICA SKORPION
Powierzchnia: 880 m²
Lokalizacja: Legnica
4-stanowiskowa myjnia cystern ze stanowiskami dla cystern spożywczych, chemicznych, mycia zewnętrznego ręcznego oraz automatycznego
envelopephone-handset