• Obiekty
    komercyjne

    Budynki komercyjne to bardzo zróżnicowana grupa obiektów, które przeznaczone są do prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej. Do tej grupy zaliczane są budynki handlowe, usługowe, biurowe, lub o funkcji mieszanej. Takie obiekty projektuje się z myślą o komforcie i bezpieczeństwie klientów oraz pracowników, a także z myślą o maksymalizacji korzyści właściciela. Aspektem determinującym zewnętrzną formę oraz wewnętrzny układ budynku jest jego funkcja oraz lokalne uwarunkowania.

Projektowanie obiektów komercyjnych

specjalizujemy się w trudnych projektach
Obiekty
handlowe
Sklepy spożywcze
i małe sklepy
Obiekty o łączonej
funkcji
Rozwiązania
środowiskowe

Obiekty handlowe

Obiekty handlowe stanowią grupę budynków, które bezpośrednio przeznaczone są do sprzedaży asortymentu. W przypadku znanych lub dużych brandów, obiekty te cechuje zastosowanie wypracowanej identyfikacji wizualnej. Przestrzenie sprzedażowe i magazynowe są kluczowe, także każdorazowo dostosowuje się do je rodzaju oferowanych produktów. Układ i forma budynku determinowane są również przez konieczność zapewnienia sprawnych dostaw towarów, które umożliwiają codzienne funkcjonowanie.

Zobacz więcej

BOLESŁAWIEC WIDOK
Powierzchnia: 2.500 m²
Lokalizacja: Bolesławiec
Budynki handlowo – usługowe z częścią biurową
CZAPURY
Powierzchnia: 2.000 m²
Lokalizacja: Czapury, ul. Poznańska
Pasaż usługowo-handlowy, stacja paliw oraz myjnia samoobsługowa
PSB MRÓWKA
Powierzchnia: 6.000m²
Lokalizacja: Jelcz-laskowice
Przebudowa i rozbudowa obiektu handlowo-magazynowego

Sklepy spożywcze i małe sklepy

Do tej kategorii budynków zalicza się budynki handlowe, które przeznaczone są dla szerokiego grona konsumentów. Oprócz sklepów popularnych dużych brandów, rozróżniamy również małe obiekty prowadzone przez niezależnych klientów indywidualnych, jednak układ funkcjonalny oraz forma często pozostaje zbliżona. Przyjęcie indywidualnych rozwiązań dla każdego obiektu, mając na celu poprawę funkcjonalności, podnosi komfort klientów oraz wydajność pracowników.

Zobacz więcej

BOLESŁAWIEC WIDOK
Powierzchnia: 1.480 m²
Lokalizacja: Bolesławiec
Budynek handlowo - usługowy
BOLESŁAWIEC TYSIĄCLECIA
Powierzchnia: 780 m²
Lokalizacja: Bolesławiec
Budynek handlowo - usługowy
OPATÓWEK
Powierzchnia: 850 m²
Lokalizacja: Opatówek
Budynek handlowo - usługowy

Obiekty o łączonej funkcji

Budynki wielofunkcyjne są obiektami szczególnymi oraz atrakcyjnymi dla klienta, któremu wychodzi się naprzeciw i odpowiada na wszelkiego rodzaju potrzeby w jednym miejscu. Chęć skorzystania jednej z usług może również bezpośrednio wpłynąć na możliwość wybrania kolejnej w tym samym obiekcie. Rozkład poszczególnych, odrębnych funkcji dopasowany jest indywidualnie względem każdego budynku i jego charakteru, celem osiągnięcia jak największych korzyści dla każdego z użytkowników oraz właściciela.

Zobacz więcej

PIĄTEK MAŁY
Powierzchnia: ok. 400 m²
Lokalizacja: Piątek Mały
Restauracja i myjnia automatyczna samochodów ciężarowych
SZCZECIN OKTAN
Powierzchnia: ok. 2300 m²
Lokalizacja: Szczecin
Budynek biurowy z częścią handlowo-usługową stacji paliw
PRZEMKÓW
Powierzchnia: ok. 1.150 m²
Lokalizacja: Przemków
Stacja paliw z budynkiem handlowo-usługowym

Rozwiązania środowiskowe

Coraz częściej bierze się pod uwagę dbałość o środowisko naturalne podczas realizacji założeń związanych z nowo projektowanymi budynkami. Nowoczesne projekty w większości posiadają wiele energooszczędnych rozwiązań, wykorzystujących najnowsze, wysokowydajne i odnawialne technologie dostarczania ciepła, energii elektrycznej i wody do budynków, jak np. pompy ciepła do systemów grzewczych i chłodzących, instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej czy odzysk wody deszczowej. Dlatego w naszych projektach dostarczamy rozwiązania uwzględniające wartości LEED, aby tworzyć zrównoważone, bardziej opłacalne i proekologiczne obiekty.

Zobacz więcej

OCHRONA I ODZYSK ZASOBÓW WODNYCH
W kontekście gospodarki wodą deszczową, a także wykorzystywania wody szarej dostarczamy kompleksowe rozwiązania, umożliwiając Klientom wybór i wdrożenie odpowiedniego systemu, zapewniając przy tym wsparcie w aspekcie formalnym.
ELASTYCZNE PLANY KONDYGNACJI W CELU ZMNIEJSZENIA ILOŚCI MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
Elastyczny plan piętra ułatwia dostosowywanie się do zmian w zakresie funkcji i użytkowników danego budynku. Łatwy i niezależny dostęp dla najemców, właściwie oszacowane obszary funkcjonalne i miejsca parkingowe są kluczem do stworzenia budynku zrównoważonego o długiej żywotności i aktualności.
ZAPEWNIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU W GLOBALNEJ ZMIANIE KLIMATU
Dostarczamy naszym klientom rozwiązania o wysokiej wydajności i efektywności tym samym wpływając na redukcje zanieczyszczeń do środowiska. Stawiamy na odnawialne źródła energii.
envelopephone-handset