• Budynki biurowe

    Budynki wolnostojące lub powiązane z częścią produkcyjno-magazynową. Zapewnienie komfortowych warunków pracy w budynku biurowym jest działaniem, które może stanowić doskonałą wizytówkę firmy. Dostosowany do wymagań inwestora obiekt, buduje wizerunek firmy I zapewnia środowisko sprzyjające jej rozwojowi.

Projektowanie obiektów biurowych

specjalizujemy się w trudnych projektach
Budynki
biurowe
Budynki
biurowo-przemysłowe
Projektowanie
wnętrz
Rozwiązania
środowiskowe

Budynki biurowe

Często stanowią o pierwszym wrażeniu o firmie. Nowoczesne budynki muszą łączyć estetykę wykonania z funkcjonalnością i możliwością adaptacji przestrzeni zarówno dla pracowników, jak i dla gości. Styl budynku i jego użyteczność musi być zgodna z oczekiwaniami Inwestora i jego firmy, a także z jego najbliższym otoczeniem.

Zobacz więcej

BOLESŁAWIEC WIDOK
Powierzchnia: 750 m²
Lokalizacja: Bolesławiec, ul. Widok
Zespół budynków o funkcji handlowej, biurowej i usługowej
GRUNWALDZKA
Powierzchnia: 700 m²
Lokalizacja: Poznań, ul. Grunwaldzka
Budynek biurowy
SZCZECIN OKTAN
Powierzchnia: 2.300m²
Lokalizacja: Szczecin
Stacja paliw płynnych wraz z budynkiem biurowo-handlowym

Budynki biurowo-przemysłowe

W branży usługowo-przemysłowej, właściwe połączenie części biurowej i produkcyjnej jest kluczem do sukcesu i świadczy o dobrze zaprojektowanym budynku. Część biurowa jest umysłem przedsiębiorstwa, gdzie odbywa się cała logistyka i sprzedaż produktów, natomiast część produkcyjna, będąca sercem firmy ma za zadanie ich wytworzenie. Obie te części powinny tworzyć spójną całość. Wraz z projektowaniem budynków konieczne jest również odpowiednie rozplanowanie komunikacji na terenie inwestycji, uwzględniające za równo ruch pracowników, klientów, jak i pojazdów ciężkich w zakresie dostaw i dystrybucji towarów.

Zobacz więcej

SWADZIM
Powierzchnia: 2.000 m²
Lokalizacja: Swadzim
Małe jednostki biznesowe przeznaczone na wynajem (hala z przynależną częścią biurową)
GIEŁDA
Powierzchnia: 7168 m²
Lokalizacja: Wrocław
Hala magazynowo-produkcyjna wraz z budynkiem socjalnym
THULE
Powierzchnia: 30.500 m²
Lokalizacja: Huta Szklana
Hala produkcyjno-magazynowa z biurami

Projektowanie wnętrz

Nowoczesne biura nie tylko odpowiadają na podstawowe potrzeby pracowników, stwarzając dogodne warunki pracy, ale często stają się dla nich drugim domem. Ważne jest, aby stworzyć wnętrze o odpowiednich standardach jakości, zarówno dla gości, którzy przychodzą do budynku na spotkania oraz dla pracowników, którzy spędzają w biurach swoje dni pracy. Wnętrze, często stanowi o charakterze danej firmy i wpływa na jej postrzeganie przez klientów.

Zobacz więcej

KARLIK ELEKTROTECHNIK
Powierzchnia: 2.000 m²
Lokalizacja: Nekla
Przebudowa istniejącej części biurowej i magazynowej
Thule
Powierzchnia: 30.500 m²
Lokalizacja: Huta Szklana
Hala produkcyjno-magazynowa z biurami
KARLIK ELEKTROTECHNIK
Powierzchnia: 2.000 m²
Lokalizacja: Nekla
Przebudowa istniejącej części biurowej i magazynowej

Rozwiązania środowiskowe

Coraz częściej bierze się pod uwagę dbałość o środowisko naturalne podczas realizacji założeń związanych z nowo projektowanymi budynkami. Nowoczesne projekty w większości posiadają wiele energooszczędnych rozwiązań, wykorzystujących najnowsze, wysokowydajne i odnawialne technologie dostarczania ciepła, energii elektrycznej i wody do budynków, jak np. pompy ciepła do systemów grzewczych i chłodzących, instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej czy odzysk wody deszczowej. Dlatego w naszych projektach dostarczamy rozwiązania uwzględniające wartości LEED, aby tworzyć zrównoważone, bardziej opłacalne i proekologiczne obiekty.

Zobacz więcej

OCHRONA I ODZYSK ZASOBÓW WODNYCH
W kontekście gospodarki wodą deszczową, a także wykorzystywania wody szarej dostarczamy kompleksowe rozwiązania, umożliwiając Klientom wybór i wdrożenie odpowiedniego systemu, zapewniając przy tym wsparcie w aspekcie formalnym.
ELASTYCZNE PLANY KONDYGNACJI W CELU ZMNIEJSZENIA ILOŚCI MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
Elastyczny plan piętra ułatwia dostosowywanie się do zmian w zakresie funkcji i użytkowników danego budynku. Łatwy i niezależny dostęp dla najemców, właściwie oszacowane obszary funkcjonalne i miejsca parkingowe są kluczem do stworzenia budynku zrównoważonego o długiej żywotności i aktualności.
ZAPEWNIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU W GLOBALNEJ ZMIANIE KLIMATU
Dostarczamy naszym klientom rozwiązania o wysokiej wydajności i efektywności tym samym wpływając na redukcje zanieczyszczeń do środowiska. Stawiamy na odnawialne źródła energii.
envelopephone-handset